Maria Wojcik, Domenico Pallotta 27 febbraio – 10 marzo 1989

Maria Wojcik, Domenico Pallotta
Maria Wojcik, Domenico Pallotta